Na rynku gospodarczym można spotkać różne rodzaje faktur, a jedną z nich jest faktura uproszczona. Stanowi ona dokument, który jest niezbędny przy wielu rodzajach sprzedaży i nabycia produktów oraz usług. Czym jest ona dokładnie i co powinno się na niej znajdować, aby spełniała warunki prawne? Warto się temu przyjrzeć.

Czym jest faktura uproszczona?

Na początku trzeba zdefiniować samo pojęcie faktury uproszczonej https://faktoria.pl/porada/faktura-uproszczona. Jest to dokument, który może być wystawiony do wysokości 450 zł lub 100 euro brutto. Może ją wystawić tak naprawdę każdy podatnik VAT, niezależnie, czy jest czynny, czy bierny.
Należy tutaj zaznaczyć, że nie jest to obowiązkowy rodzaj dokumentu, a raczej możliwość, którą można wykorzystać. Jak sama nazwa wskazuje, faktura ta jest uproszczona, co sprawia, że wypełnianie jej zajmuje krótszy czas. Jest to więc ułatwienie, które jednak można pominąć i wciąż wystawić fakturę tradycyjną.

Co powinno się znaleźć na fakturze uproszczonej?

Każda faktura musi zawierać w sobie pewne elementy, bez których nie będzie ona prawnie akceptowalna – na takiej samej zasadzie działa też faktura uproszczona. Tych elementów jest tutaj zdecydowanie mniej, a zaliczają się do nich:
• data sprzedaży, jak i data wystawienia faktury,
• dane sprzedawcy oraz osoby nabywającej, w co wliczają się też numery NIP,
• numer faktury,
• nazwa usługi lub towaru,
• kwota rabatu, jeśli zaistniał,
• kwota należności ogółem.
Oprócz tego warto, aby faktura zawierała w sobie kwoty netto i brutto towarów lub usług, aby łatwo można było z tego wyliczyć należny podatek VAT.
Jak widać, jest to bardzo uproszczona wersja, która nie musi zawierać szczegółowych danych nabywcy, jak i miary i ilości dostarczanych towarów lub zakresu wykonywanych usług. Każdego, kto postawi na ten rodzaj faktury, omija również wiele obliczeń dotyczących samego podatku VAT.

Czytaj także  Finansowanie zakupów dla małych firm: Jakie opcje są dostępne?

Kiedy nie można wystawić tej faktury?

Jak to często w prawie gospodarczym się dzieje, jest wiele przypadków, gdzie wystawienie faktury może nie być możliwe. Jak to się ma w przypadku wersji uproszczonej?
Niezależnie od wartości transakcji, która może się mieścić we wspomnianych granicach, nie można używać uproszczonych faktur do sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju. Nie jest to również możliwe, gdy na fakturze nie ma numeru NIP nabywcy. Nie da się również skorzystać z tej opcji, gdy chodzi o wewnątrzwspólnotową dostawę towaru.
Co ciekawe, paragon z NIP jest uznawany za fakturę uproszczoną, co sprawia, że wystarczy on do rozliczania transakcji do kwot 450 zł lub 100 euro. Niezależnie od tego, na jaką formę faktury uproszczonej ktoś się zdecyduje, jest to świetny sposób na zminimalizowanie papierkowej roboty. Nic więc dziwnego, że jest to coraz częściej użytkowany sposób rozliczania. Dochodzi do tego dużo mniejsze prawdopodobieństwo błędu ludzkiego, gdyż nie trzeba wypełniać wielkiej ilości adresów i dodatkowych danych, po których często trzeba wprowadzać korekty.