Działalności gospodarcze korzystają z wielu źródeł finansowania, są to różnego rodzaju kredyty, pożyczki, leasing, faktoring, franchising, obligację, środki z funduszy unijnych i inne. W ostatnim czasie popularny stał się factoring oraz leasing. W niniejszym artykule wyjaśnimy, jakie są formy finansowania przedsiębiorstwa i wyjaśnimy różnice między faktoringiem a leasingiem.

Źródła finansowania przedsiębiorstw

Biorąc pod uwagę źródło pochodzenia, finansowanie można podzielić na:
– finansowanie wewnętrzne,
– finansowanie zewnętrzne.
W zależności od etapu prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa mogą pozyskiwać kapitały na dalszy rozwój. Sposoby pozyskiwania środków finansowych są zależne przede wszystkim od bieżącego etapu rozwoju, rozmiarów, a także potencjalnego wzrostu.

Factoring – charakterystyka

Factoring stanowi formę finansowania przedsiębiorstw. Polega na finansowaniu kontraktów o krótkim i średnim terminie. Dzięki factoringowi refinansowane są udzielone przez przedsiębiorstwo kredyty kupieckie przez instytucję factoringową. Aktualnie rośnie popularność factoringu na polskim rynku finansowym, w szczególności jest on wykorzystywany w transakcjach handlu zagranicznego. Specyfika factoringu polega na tym, że instytucja factoringowa wykupuje należności różnych podmiotów gospodarczych. W rzeczywistości odbywa się to na zasadzie zaliczkowania tych podmiotów, aż do momentu spłaty należności.
Można rzec, że umowa factoringowa stanowi formę porozumienia. Zazwyczaj zawierana jest na okres jednego roku. Co ciekawe, instytucje factoringowe nie kupują pojedynczych należności, lecz wszystkie dokładnie sprecyzowane rodzaje należności. Na podstawie umowy factoringowej, factor jest zobowiązany do odkupywania od przedsiębiorstwa wierzytelności z tytułu kontraktu, a więc bierze na siebie ryzyko wyegzekwowania należności od dłużnika.
Zobacz: https://faktoria.pl/porada/faktoring-a-leasing

Leasing – charakterystyka

Leasing jest formą finansowania działalności gospodarczych. Na podstawie umowy leasingowej, leasingodawca (bank, firma) kupuje od dostawcy przedmiot leasingu i przekazuje go do użytkowania leasingobiorcy. W polskim prawie istnieje także rodzaj leasingu zwrotnego, w którym leasingodawca odkupuje przedmiot leasingu od leasingobiorcy i oddaje mu go do użytkowania. Leasingować można wiele przedmiotów, a okres trwania umowy zależy między innymi od jego wieku. Za korzystanie z przedmiotu, leasingobiorca płaci comiesięczne raty leasingowe. Właścicielem przedmiotu leasingu jest leasingodawca, aż do zakończenia umowy. Leasing jest popularną formą finansowania wszelkiego rodzaju pojazdów, sprzętów medycznych, a także wyposażenia sklepów.

Czytaj także  Jak skutecznie promować firmę na Facebooku

Faktoring a leasing

Trudno jest porównać te dwa źródła finansowania przedsiębiorstwa. Stanowią one dwa różne produkty i zależą od kondycji przedsiębiorstwa oraz tego, co chcemy finansować. Factoring refinansuje na bieżąco faktury przedsiębiorstwu, natomiast leasing oddaje dany przedmiot do użytkowania. Za pomocą factoringu można być pewnym, że należności są bezpieczne. Za pomocą leasingu można odliczyć sobie tą usługę od dochodu, a dopiero po zakończeniu umowy leasingowej własność przechodzi na korzystającego. Wybór zależy od tego, co przedsiębiorstwo chce finansować i na jaki okres.