Od kiedy kwestie prawne związane z zamówieniami publicznymi zostały uregulowane ustawowo, w administracji publicznej stale poszukuje się specjalistów ds. zamówień publicznych. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie rynku pracy powstały zamówienia publiczne jako studia podyplomowe.

Dla kogo podyplomowe studia zamówień publicznych?

W tym zawodzie raz nabyta wiedza nie wystarcza – trzeba być gotowym na stałe dokształcanie się wraz z nowelizacjami prawnymi, które w prawie zamówień publicznych pojawiają się dość często. Jeśli to was nie przeraża, macie duże szanse sprawdzić się w tym zawodzie. Absolwenci administracji, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje, poczują się na nich jak ryba w wodzie. Studia jednak adresowane są do wszystkich, którzy chcieliby (lub z pewnych względów są zmuszeni) w swojej pracy zajmować się przetargowymi i poza przetargowymi formami wydatkowania  środków publicznych. Jednakże determinacja, wzorowa pamięć oraz oswojenie z językiem aktów prawnych na pewno ułatwią przejście przez zamówienia publiczne na studiach podyplomowych.

Jak wygląda program studiów?

Zadaniem studiów podyplomowych z zamówień publicznych jest zapoznanie słuchaczy ze skomplikowanymi i bezwzględnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych z uwzględnieniem zarówno prawa Polskiego, jak i Unii Europejskiej w tym zakresie. Są to zatem studia o typowo prawniczym charakterze. Oprócz prawa zamówień publicznych omawia  się podczas nich także inne gałęzie prawa takie jak prawo gospodarcze, budowlane, cywilne oraz handlowe. Absolwenci tego kierunku są kompleksowo przygotowani do rzetelnego przeprowadzania postępowania o zamówienia publiczne. Sporządzania poprawnych opisów przedmiotu zamówienia oraz klauzuli dokładnie precyzującej wykonanie, szacowania wartości zamówienia, oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej. Oprócz tego znają środki ochronny prawnej w tejże procedurze.

Czytaj także  Inkubatory przedsiębiorczości - czy warto skorzystać?

Co warto wiedzieć przed wyborem studiów?

Z racji, że na osobach zajmujących się zamówieniami publicznymi spoczywa ogromna odpowiedzialność w związku z wydatkowaniem finansów z budżetu państwa, zamówienia publiczne studia podyplomowe traktują również o karach za ewentualne naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz zapoznają z systemem kontroli zamówień publicznych. Ważnym elementem programu studiów jest również orzecznictwo dotyczącego zamówień publicznych. Nie może zabraknąć także zagadnień związanych z tzw. nowym podejściem do zamówień publicznych, czyli między innymi ukazanie ich jako szansy dla małych i średnich przedsiębiorstw, usprawnienie zamówień publicznych poprzez elektronizację czy też tematem „zielonych” zamówień publicznych (czyli tych uwzględniających wymagania ekologiczne).

Zamówienia publiczne studia podyplomowe – po czym poznać najlepsze?

Dobre studia podyplomowe zamówień publicznych to takie, których kadra wykładowców składa się nie tylko z teoretyków, ale także praktyków posiadających doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu postępowań o zamówienia publiczne. Warto zwrócić uwagę także na to, czy program przewiduje ćwiczenia praktyczne polegające na samodzielnym przeprowadzeniu postępowania od opisu zamawianego przedmiotu, po ocenę i wybór najkorzystniejszej oferty wraz z jego uzasadnieniem.