Rok 2019 był pierwszym rokiem, w którym zostały wprowadzone specjalne ulgi dla przedsiębiorców. Wśród nich można wymienić między innymi składki od przychodu, a także składki od dochodu. Wiele osób zastanawia się, ile wynosi mały ZUS plus. Warto dowiedzieć się nieco więcej na ten temat, a także poznać konkretne kwoty.

Czym jest mały ZUS?
Mały ZUS inaczej nazywane jest składkami od przychodu. Jest to ulga, która dedykowana jest wszystkim przedsiębiorcom, którzy uzyskują stosunkowo niskie przychody z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Dzięki temu możliwe jest obliczanie kwot składek ZUS, które są wyliczane zgodnie z indywidualną podstawą. Podstawa do wyliczenia składek w dużej mierze związana jest z kwotami osiąganych przez przedsiębiorcę przychodów. Dotyczy to okresu roku ubiegłego. Warto skorzystać z takiego rozwiązania, jeśli tylko ma się taką możliwość, ponieważ jest ono bardzo korzystne dla wielu osób.

Czym jest mały ZUS plus?
Kolejną ulgą skierowaną do przedsiębiorców jest ulga, która obejmuje składki od dochodu. Dotyczy ona wszystkich osób, które prowadzą swoją działalność gospodarczą, a ich przychody nie przekraczają kwoty stu dwudziestu tysięcy złotych. Rozwiązanie to funkcjonuje od pierwszego lutego 2020 roku. Ulga ta zastępuje dotychczas funkcjonującą ulgę, czyli mały ZUS, który oznaczał składki od przychodu. Mały ZUS plus jest rozszerzeniem programu mały ZUS.

Warunki korzystania
W celu skorzystania z takiej ulgi jak mały ZUS plus należy spełniać pewne warunki. Wśród nich można wymienić przede wszystkim limit przychodu, który został osiągnięty w roku poprzednim. Limit ten wynosi sto dwadzieścia tysięcy złotych. Warto zwrócić na niego szczególną uwagę, jeśli planuje się skorzystać z takiego rozwiązania jak mały ZUS plus, ponieważ jest to bardzo istotna kwestia, która ma wpływ na powodzenie całego procesu. Reszta warunków, które należy spełnić pokrywa się z warunkami ulgi mały ZUS.

Czytaj także  Jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym?

Podstawa składek
Podstawa składek ZUS za rok 2020, która obowiązuje przy uldze mały ZUS plus powinna być obliczona zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem. Znajduje się on w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, która została zaktualizowana. Roczny dochód z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej należy podzielić na liczbę dni kalendarzowych prowadzenia tej działalności w roku poprzednim, a następnie pomnożyć tą kwotę przez trzydzieści. Wynik działania powinno się zaokrąglić.

Jak dokonać zgłoszenia?
Zgłoszenie do ulgi mały ZUS plus zależne jest przede wszystkim od rodzaju składek, które były zgłoszone przez przedsiębiorcę na wcześniejszym etapie. Wśród nich można wymienić zarówno składki od przychodu, jak i tak zwany duży ZUS. Jeśli przedsiębiorca korzystał wcześniej z ulgi mały ZUS to nie musi nic robić. Mały ZUS plus jest jego kontynuacją. Natomiast jeśli przedsiębiorca opłacał tak zwany duży ZUS to musi dokonać przerejestrowania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.