Zagadnienia związane z problematyką zamówień publicznych należą bez wątpienia do bardzo złożonych problemów prawnych. Związane jest to z przenikaniem się interesów podmiotów należących do sektora finansów publicznych z sektorem prywatnym. Aby swobodnie poruszać się w obszarze zamówień publicznych, konieczna jest znajomość przepisów prawnych w szczególności prawa zamówień publicznych, ale również praktycznych rozwiązań stosowanych przy udzielaniu zamówień.
Niezwykle szczegółowej wiedzy i dużej praktyki wymaga stosowanie prawa zamówień publicznych przez podmioty starające się o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Studia podyplomowe zamówienia publiczne

Aby ułatwić podmiotom poruszanie się w problematyce prawa zamówień publicznych oraz aby kształcić odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, utworzono studia podyplomowe zajmujące się tematyką prawa zamówień publicznych. W trakcie nauki słuchacze mają okazję poznać zarówno teoretyczną podstawę prawa zamówień publicznych ale też praktyczne zasady udzielania zamówień.
Zajęcia prowadzone są zarówno przez wykładowców akademickich, jak i przez praktyków, stosujących prawo zamówień publicznych w codziennej pracy to znaczy przez radców prawnych, audytorów wewnętrznych czy specjalistów w zakresie finansów publicznych.

Dla kogo studia z zamówień publicznych?

Studia podyplomowe zamówienia publiczne adresowane są przede wszystkim do osób z wyższym wykształceniem zarówno licencjackim, magisterskim czy inżynierskim; zawodowo zainteresowanych tematyką zamówień publicznych, które pragną podnieść swoje kwalifikacje
Studia te są też dobrym wyborem dla osób planujących podjąć pracę, związaną z tematyką oferowaną w programie studiów.
Duża część studentów to osoby zatrudnione w administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej, ale też przedsiębiorstwach użyteczności publicznej takich jak szpitale, zespoły szkół, zakłady opieki zdrowotnej, PKP, lasy państwowe, sądownictwo oraz jednostki sektorowe.

Studia z zakresu zamówień publicznych dedykowane są w szczególności do osób uczestniczących w procesie udzielania zamówień publicznych, zatrudnionych w sektorze finansów publicznych, ponoszących odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi. Ale z drugiej strony adresatami tych studiów podyplomowych są osoby pracujące po stronie wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych.
Ponieważ program studiów, dostosowany jest również do zapotrzebowania zgłaszanego przez beneficjentów zatrudnionych w sektorze prywatnym a więc przez wykonawców- z tego powodu dużą wagę przykłada się do ukazania specyfiki procedur udzielania zamówień publicznych oraz całego procesu przygotowania oferty. Ma to na celu ułatwić prywatnym przedsiębiorcom, odnalezienie się w zawiłej tematyce ale też kontrolę administracji publicznej w zakresie przestrzegania prawa zamówień publicznych i ewentualne wniesienie sprzeciwu.

Czytaj także  Czy warto studiować zamówienia publiczne? Dowiedz się!