Kto z nas nie kojarzy słynnych ciężarówek Coca Coli, które podróżują z kraju do kraju w każde święta Bożego Narodzenia dostarczając nam wielu miłych i pozytywnych wspomnień. Ten przykład to jeden z tysięcy rzeczy które dotyczą logistyki międzynarodowej. Przyjrzyjmy się teraz trochę bardziej technicznej stronie podróżowania tych i setek tysięcy innych ciężarówek.

Czym jest logistyka międzynarodowa?

Logistyka międzynarodowa znaczenie o wiele szersze i bardziej globalne niż logistyka krajowa. Jak sama nazwa wskazuje dotyczy ona przecież nie jednego, a wielu państw. Obejmuje ona kwestie planowania, kontrolowania oraz realizowania przepływów dóbr między danymi krajami. W tym wypadku występują różne podziały i podzadania, które możemy podzielić następująco:

  • przepływów pochodzących z zewnątrz – ukazanych jako dostawca i kooperanci
  • przepływów odbywających się na ternie danej firmy – czyli wszystkich dóbr i surowców, którymi dana firma dysponuje
  • przepływów nastawionych na odbiorców gotowych

Cała logistyka międzynarodowa w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od globalizacji. To bowiem ona napędza ją do działania i definiuje prawa na jakich funkcjonuje. Sama teoria logistyki międzynarodowej kształtowała się w początkowych latach 90. XX wieku. Bazując na Encyklopedii Zarządzania ‘’ Teoria logistyki międzynarodowej jest to teoretyczna analiza faktycznych współzależności w międzynarodowym łańcuchu dostaw a jego otoczeniem gospodarczym.’’ W prostym tłumaczeniu międzynarodowa gospodarka będzie po prostu kształtowała zdolności działalności logistycznej.

Jeśli popatrzymy na aspekty dotyczące tej dziedziny wyróżnimy trzy rodzaje:

  • funkcjonalny – są ta zadania i procesy w zakresie transportowania towarów i dóbr
  • instytucjonalny – obejmuje on każdą jednostkę techniczną i organizacyjną, utworzoną w celu realizowania procesów logistycznych
  • procesowy – tutaj występuje opis przestrzeni gospodarczej, nie uwzględniający granic lądowych

Jakie są zadanie logistyki?

Do zadań logistyki międzynarodowej należy wiele kwestii, ale jeśli mielibyśmy wybierać główne to zaliczymy do nich przede wszystkim dążenie do uzależnienia od jednego producenta. O to chodzi, by działać na szeroką skalę, a nie ograniczać się do jednego. Dodatkowo bardzo ważną funkcją jest dążenie do poprawy jakości usług oraz ochrona stabilności zaopatrzenia.

Czytaj także  Kurier czy poczta? Jak wysłać paczkę za granicę?

To co wyróżnia i specyfikuje działanie logistyki międzynarodowej to przede wszystkim obszar jej powinności. Wiąże się to bowiem z przekraczaniem przez towary granic wielu krajów co generuje dodatkowe formalności i przeszkody czy dostarczaniem towarów przez różne strefy czasowe i klimatyczne.

Reasumując, z roku na rok mamy do czynienia z rozwojem i postępem technologii i usług, przez co poszerzamy działalność logistyki. Branża ta jest na pewno przyszłościowa, a dopasowując się do rynku będzie podatna na wielokrotną ewolucję. Rosnąca globalizacja spowoduje dodatkowe zadania, więc wszystko będzie od siebie uzależnione. Lecz tylko czas pokaże w jakim stopniu.