Założenie własnej, pierwszej firmy to stosunkowo prosty proces, wymagający głównie przestrzegania określonych terminów. O czym należy pamiętać przy zakładaniu pierwszej działalności gospodarczej? Na co zwrócić uwagę?

Działalność gospodarcza – szansa czy ryzyko?

 Własna firma

Wielu młodych ludzi upatruje w założeniu działalności szansę na rozwój i zdobycie satysfakcjonujących zarobków. Istotne jest też poczucie wolności, związane z samodzielnie podejmowanymi decyzjami. Dobry pomysł na biznes, trafiający na szerokie grono zainteresowanych konsumentów, ma szansę przynieść wysokie zyski. Przed założeniem własnej firmy trzeba jednak rozważyć także potencjalne ryzyko: wysokość stałych kosztów, brak zarobków w pierwszych miesiącach działalności, wydatki na reklamę itp. Koniecznym jest też przestrzeganie terminów płatności i prawidłowe prowadzenie dokumentacji.

Podstawowe procedury zakładania firmy

Założenie firmy to dość prosta procedura administracyjna, polegająca na wypełnieniu wniosku o rejestrację działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek wypełnia się osobiście i składa w urzędzie gminy lub miasta, właściwych dla naszego miejsca zameldowania. Alternatywnym rozwiązaniem jest rejestracja firmy za pomocą formularza on-line, dostępnego na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/.

Przed wypełnieniem wniosku młody przedsiębiorca musi podjąć kilka istotnych decyzji m.in. odnośnie wyboru:

  • pełnej i skróconej nazwy firmy,
  • formy prawnej działalności,
  • formy opodatkowania,
  • kodów PKD, opisujących charakter i zakres działalności,
  • miejsca prowadzenia działalności,
  • podmiotu prowadzącego księgowość,
  • przewidywanej ilości zatrudnionych.

Nowa firma: obowiązki i zgłoszenia                                                    

Dane z wniosku o rejestrację są automatycznie przekazywane do Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku przedsiębiorcy, któ

Czytaj także  Zalety kupowania sprzętu w dużych marketach elektronicznych

ry decyduje się na bycie czynnym płatnikiem podatku VAT (lub wymaga tego typ prowadzonej przez niego działalności), konieczne będzie złożenie w Urzędzie Skarbowym formularza VAT-R. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych musimy z kolei dostarczyć zgłoszenie płatnika składek (formularz ZUS ZUA). Po otrzymaniu numeru REGON (nadanego najczęściej w dniu założenia działalności) możemy otworzyć w banku konto firmowe. Informację o numerze konta należy podać w aktualizacji do wniosku CEiDG (informację zgłaszamy osobiście lub za pomocą formularza on-line).

praca przy komputerze

O czym należy jeszcze pamiętać?

Wszelkie zmiany, dotyczące prowadzonej działalności (zmiana rachunku bankowego, dodatkowe kody PKD, zmiana miejsca prowadzenia działalności) muszą być aktualizowane na stronie CEiDG w terminie do 7 dni od momentu wystąpienia zdarzenia. Początkujący przedsiębiorca musi też bezwzględnie przestrzegać terminów rozliczeń i wszelkich płatności. W przypadku częstych zwrotów podatku VAT należy liczyć się z możliwością kontroli skarbowej. Warto też podkreślić, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, odpowiada za firmę całym swoim majątkiem.

Pomimo licznych obostrzeń i obowiązków, prowadzenie własnej firmy daje z pewnością wiele możliwości rozwoju. Warto je wykorzystać, pamiętając jednak o konieczności ciągłego dokształcania i śledzenia aktualizacji w prawie podatkowym.