Założenie własnej, pierwszej firmy to stosunkowo prosty proces, wymagający głównie przestrzegania określonych terminów. O czym należy pamiętać przy zakładaniu pierwszej działalności gospodarczej? Na co zwrócić uwagę?

Działalność gospodarcza – szansa czy ryzyko?

 Własna firma

Wielu młodych ludzi upatruje w założeniu działalności szansę na rozwój i zdobycie satysfakcjonujących zarobków. Istotne jest też poczucie wolności, związane z samodzielnie podejmowanymi decyzjami. Dobry pomysł na biznes, trafiający na szerokie grono zainteresowanych konsumentów, ma szansę przynieść wysokie zyski. Przed założeniem własnej firmy trzeba jednak rozważyć także potencjalne ryzyko: wysokość stałych kosztów, brak zarobków w pierwszych miesiącach działalności, wydatki na reklamę itp. Koniecznym jest też przestrzeganie terminów płatności i prawidłowe prowadzenie dokumentacji.

Podstawowe procedury zakładania firmy

Założenie firmy to dość prosta procedura administracyjna, polegająca na wypełnieniu wniosku o rejestrację działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek wypełnia się osobiście i składa w urzędzie gminy lub miasta, właściwych dla naszego miejsca zameldowania. Alternatywnym rozwiązaniem jest rejestracja firmy za pomocą formularza on-line, dostępnego na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/.

Przed wypełnieniem wniosku młody przedsiębiorca musi podjąć kilka istotnych decyzji m.in. odnośnie wyboru:

  • pełnej i skróconej nazwy firmy,
  • formy prawnej działalności,
  • formy opodatkowania,
  • kodów PKD, opisujących charakter i zakres działalności,
  • miejsca prowadzenia działalności,
  • podmiotu prowadzącego księgowość,
  • przewidywanej ilości zatrudnionych.

Nowa firma: obowiązki i zgłoszenia                                                    

Dane z wniosku o rejestrację są automatycznie przekazywane do Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku przedsiębiorcy, któ

Czytaj także  Niezbędne akcesoria do pistoletów na klej

ry decyduje się na bycie czynnym płatnikiem podatku VAT (lub wymaga tego typ prowadzonej przez niego działalności), konieczne będzie złożenie w Urzędzie Skarbowym formularza VAT-R. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych musimy z kolei dostarczyć zgłoszenie płatnika składek (formularz ZUS ZUA). Po otrzymaniu numeru REGON (nadanego najczęściej w dniu założenia działalności) możemy otworzyć w banku konto firmowe. Informację o numerze konta należy podać w aktualizacji do wniosku CEiDG (informację zgłaszamy osobiście lub za pomocą formularza on-line).

praca przy komputerze

O czym należy jeszcze pamiętać?

Wszelkie zmiany, dotyczące prowadzonej działalności (zmiana rachunku bankowego, dodatkowe kody PKD, zmiana miejsca prowadzenia działalności) muszą być aktualizowane na stronie CEiDG w terminie do 7 dni od momentu wystąpienia zdarzenia. Początkujący przedsiębiorca musi też bezwzględnie przestrzegać terminów rozliczeń i wszelkich płatności. W przypadku częstych zwrotów podatku VAT należy liczyć się z możliwością kontroli skarbowej. Warto też podkreślić, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, odpowiada za firmę całym swoim majątkiem.

Pomimo licznych obostrzeń i obowiązków, prowadzenie własnej firmy daje z pewnością wiele możliwości rozwoju. Warto je wykorzystać, pamiętając jednak o konieczności ciągłego dokształcania i śledzenia aktualizacji w prawie podatkowym.